Nuttige telefoonnummers

 

Europees noodnummer 112  
Ambulance en Brandweer 100  
Huisarts van wacht Lommel 011 / 55 55 55  
Apotheek van wacht 0900 / 10 500 www.apotheek.be
Tandarts van wacht 0903 / 399 69 www.tandarts.be/wachtdienst
Antigifcentrum 070 / 245 245  
Zelfmoordlijn 1813 http://www.preventiezelfdoding.be