Globaal medisch dossier en GMD+

Uw huisartsenpraktijk verzamelt en beheert uw medische gegevens in een Globaal Medisch Dossier (GMD). Dit GMD wordt jaarlijks verlengd tijdens een raadpleging of huisbezoek en wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit. Door het afsluiten van een GMD bij uw huisarts zal u meer terugbetaald krijgen van uw ziekenfonds voor raadplegingen en huisbezoeken.

Het GMD+ is een preventieplan dat gekoppeld is aan uw GMD en is gratis voor patiënten tussen 45 en 75 jaar. Dit GMD+ omvat een medische check-up, volgt uw gezondheidsrisico’s op en stelt u een aantal preventieve onderzoeken en behandelingen voor op maat. Het GMD+ kan worden afgesloten op initiatief van de arts of van de patiënt.